Přejít na:
Nalezeno v archivu (366)
Typ provozovny: Maloobchod
 NázevAdresaDatum zveřejněníZjištěné skutečnosti
Maloobchod KB Glass s.r.o. Srbická 464, 415 10 Teplice 10. 9. 2018 Výskyt hmyzích škůdců
Potraviny poškozené škůdci
Nezajištěný přístup k tekoucí vodě
Nezajištěn přístup teplé vody pro očistu rukou
Nezajištění odtoku odpadních vod
Nečistoty na regálech či zařízeních
Maloobchod Tesco Stores ČR a.s. Chebská 2934, 352 01 Aš 4. 9. 2018 Výskyt myšího trusu
Maloobchod Thi Loi Tran Palackého 409, 281 01 Velim 29. 8. 2018 Výskyt myšího trusu
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Maloobchod Van Chung Pham Nerudova 735/4, 400 04 Trmice 17. 8. 2018 Výskyt myšího trusu
Výskyt živých myší
Nezajištěn přístup teplé vody pro očistu rukou
Výrazně zanedbaný úklid
Hromadění odpadů
Nezajištění odvozu potravinářského odpadu
Nečistoty na podlaze
Prostory provozovny využívány i pro skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin
Nevhodně skladované potraviny
Maloobchod František Křehlík Mochovská 40, 194 00 Praha 17. 8. 2018 Výskyt myšího trusu
Nezajištěn přístup teplé vody pro očistu rukou
Výrazně zanedbaný úklid
Výrazné znečištění všech prostor
Nečistoty na stěnách
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Maloobchod Quang Hung Chu roh ulic Blatnická a Prušánecká, 628 00 Brno 16. 8. 2018 Výskyt myšího trusu
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Potraviny poškozené škůdci
Nezajištěný přístup k teplé vodě - nebyla možná hygienická očista nádobí nebo výčepního skla
Nezajištěný přístup k tekoucí vodě
Nezajištěn přístup teplé vody pro očistu rukou
Netekoucí voda
Není zajištěno zásobování pitnou vodou
Výrazně zanedbaný úklid
Hromadění odpadů
Výrazné znečištění všech prostor
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Poškození stěn
Riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor
Velikost či uspořádání prostor pro výrobu potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi
Maloobchod ANDUC.N.TH s.r.o., Bezručova 1598/59, 500 02 Hradec Králové 9. 8. 2018 Výskyt myšího trusu
Potraviny poškozené škůdci
Výrazně zanedbaný úklid
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Maloobchod B&T Lykkes s.r.o. Nuselská 113/17, 140 00 Praha 6. 8. 2018 Výskyt myšího trusu
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Nečistoty na podlaze
Maloobchod Alena Krausová Podedvorská 1229, 198 00 Praha 9 - Kyje 31. 7. 2018 Výskyt myšího trusu
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Nezajištěn přístup teplé vody pro očistu rukou
Nečistoty na stěnách
Nečistoty na podlaze
Riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor
Velikost či uspořádání prostor pro výrobu potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi
Nevhodně skladované potraviny
Maloobchod Obec Tisovec Dřeveš 34, 539 73 Tisovec 31. 7. 2018 Nezajištěný přístup k teplé vodě - nebyla možná hygienická očista nádobí nebo výčepního skla
Nezajištěn přístup teplé vody pro očistu rukou
Maloobchod Sound Attack s.r.o. Bystřice 1181, 739 95 Bystřice 25. 7. 2018 Výskyt hmyzích škůdců
Nezajištěný přístup k tekoucí vodě
Nezajištěn přístup teplé vody pro očistu rukou
Netekoucí voda
Výskyt plísní na provozovně
Výrazně zanedbaný úklid
Hromadění odpadů
Nezajištění odvozu potravinářského odpadu
Výrazné znečištění všech prostor
Nečistoty na regálech či zařízeních
Prostory provozovny využívány i pro skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin
Riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor
Maloobchod JIP východočeská, a.s. Adámkova 4873, 430 03 Chomutov 25. 7. 2018 Výskyt myšího trusu
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Potraviny poškozené škůdci
Maloobchod HA NGUYEN MANH Dlouhá Loučka 122, 569 43 Dlouhá Loučka 20. 7. 2018 Výskyt myšího trusu
Výrazné znečištění všech prostor
Maloobchod THANGTRI s.r.o. Májová 355/22, 350 01 Františkovy Lázně 20. 7. 2018 Výskyt myšího trusu
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Výrazně zanedbaný úklid
Nečistoty na podlaze
Poškození stropu
Prostory provozovny využívány i pro činnosti nesouvisející s provozováním potravinářského podniku
Velikost či uspořádání prostor pro skladování potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi
Maloobchod Jana Bartková Šlechtitelů 139/14, Olomouc - Holice 17. 7. 2018 Výskyt myšího trusu
Výskyt živých myší
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Výrazné znečištění všech prostor
Maloobchod Penny Market s.r.o. Mostní 731, 278 01 Kralupy nad Vltavou - Lobeček 11. 7. 2018 Výskyt myšího trusu
Nečistoty na podlaze
Riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor
Nevhodně skladované potraviny
Maloobchod Thi Hiep Vu Žďár 129, 294 12 Žďár 29. 6. 2018 Výskyt plísní na provozovně
Výskyt plísní na stěnách
Výrazně zanedbaný úklid
Hromadění odpadů
Výrazné znečištění všech prostor
Nečistoty na stěnách
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Poškození stěn
Prostory provozovny využívány i pro skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin
Riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor
Velikost či uspořádání prostor pro skladování potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi
Maloobchod Thi Huyen Dang Dr. Janského 1226, 252 28 Černošice 19. 6. 2018 Výskyt myšího trusu
Výrazně zanedbaný úklid
Hromadění odpadů
Výrazné znečištění všech prostor
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Poškození stěn
Poškození stropu
Kouření v zázemí provozovny
Velikost či uspořádání prostor pro prodej potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi
Velikost či uspořádání prostor pro skladování potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi
Maloobchod Minh Thanh Nguyen Předměřice nad Jizerou 204, 294 74 Předměřice nad Jizerou 19. 6. 2018 Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Výskyt plísní na provozovně
Výskyt plísní na stěnách
Výskyt plísní na stropě
Hromadění odpadů
Nečistoty na podlaze
Poškození stropu
Riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor
Nevhodně skladované potraviny
Maloobchod ARARATCOMPANY s.r.o. Purkyňova 2399/114, 612 00 Brno 18. 6. 2018 Výskyt hmyzích škůdců
Nezajištěný přístup k teplé vodě - nebyla možná hygienická očista nádobí nebo výčepního skla
Nezajištěný přístup k tekoucí vodě
Nezajištěn přístup teplé vody pro očistu rukou
Netekoucí voda
Maloobchod Hoa Le The Nádražní 331, 277 01 Dolní Beřkovice 15. 6. 2018 Výskyt myšího trusu
Nečistoty na stěnách
Nečistoty na podlaze
Riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor
Nevhodně skladované potraviny
Maloobchod Julie Svítková Rynoltice 163, 463 53 Rynoltice 6. 6. 2018 Nezajištěn přístup teplé vody pro očistu rukou
Výskyt plísní na stěnách
Výrazně zanedbaný úklid
Hromadění odpadů
Výrazné znečištění všech prostor
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Poškození stěn
Maloobchod Nguyen Van Linh Doubravická 1693/9, 415 01 Teplice - Trnovany 22. 5. 2018 Výskyt myšího trusu
Potraviny poškozené škůdci
Výrazně zanedbaný úklid
Hromadění odpadů
Nezajištění odvozu potravinářského odpadu
Nečistoty na podlaze
Maloobchod Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu Hlavní třída 15/0, 798 12 Kralice na Hané 21. 5. 2018 Výskyt myšího trusu
Výrazné znečištění všech prostor
Nečistoty na podlaze
Velikost či uspořádání prostor pro skladování potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi
Maloobchod Dolce Bohemia s.r.o. Rudolická 1706/4, 434 01 Most 21. 5. 2018
Maloobchod VAN HAI VU Horní Počaply 210, 277 03 Horní Počaply 11. 5. 2018 Výskyt myšího trusu
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Výskyt plísní na výrobním zařízení
Výrazně zanedbaný úklid
Riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor
Nevhodně skladované potraviny
Maloobchod Tam Ngo Thanh Ruská 1211/138, 100 00 Praha 10 - Vršovice 9. 5. 2018 Výrazně zanedbaný úklid
Hromadění odpadů
Výrazné znečištění všech prostor
Nečistoty na stěnách
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Silně znečistěná chladicí zařízení (nejsou jiné skladovací prostory)
Prostory provozovny využívány i pro skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin
Velikost či uspořádání prostor pro skladování potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi
Nevhodně skladované potraviny
Maloobchod Thang Pham Van Náchodská 1035/68, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice 3. 5. 2018 Nefunkčnost toalet
Netekoucí voda
Výskyt plísní na provozovně
Výskyt plísní na stěnách
Výskyt plísní na stropě
Výrazně zanedbaný úklid
Výrazné znečištění všech prostor
Nečistoty na stěnách
Nečistoty na podlaze
Poškození stěn
Poškození stropu
Prostory provozovny využívány i pro činnosti nesouvisející s provozováním potravinářského podniku
Maloobchod AHOLD Czech Republic, a.s. Dragounská 2529/6, 350 02 Cheb 25. 4. 2018 Výskyt myšího trusu
Maloobchod Ilona Majerová Pražská třída 649/45, 500 04 Hradec Králové 19. 4. 2018 Výskyt myšího trusu
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Maloobchod Irena Milerská Horní Domaslavice 209, 739 51 Horní Domaslavice 17. 4. 2018 Výskyt myšího trusu
Výskyt hmyzích škůdců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Výskyt plísní na provozovně
Výskyt plísní na stěnách
Výskyt plísní na stropě
Výrazně zanedbaný úklid
Hromadění odpadů
Výrazné znečištění všech prostor
Nečistoty na stěnách
Nečistoty na podlaze
Poškození stěn
Poškození stropu
Riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor
Velikost či uspořádání prostor pro prodej potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi
Maloobchod Thi Hue Pham Chožov 72, 439 22 Chožov 16. 4. 2018 Výskyt myšího trusu
Výrazně zanedbaný úklid
Hromadění odpadů
Výrazné znečištění všech prostor
Nečistoty na podlaze
Poškození stěn
Poškození stropu
Maloobchod Soi Le Thi Zárubova 506/4, 142 00 Praha 13. 4. 2018 Výskyt myšího trusu
Výrazně zanedbaný úklid
Maloobchod Huong Ngo Viet Dygrýnova 826/11, 190 00 Praha 9. 4. 2018 Výskyt myšího trusu
Nečistoty na podlaze
Maloobchod Duy Thai Nguyen Dřínov 33, 273 71 Dřínov 6. 4. 2018 Výskyt myšího trusu
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Výskyt plísní na stěnách
Výrazně zanedbaný úklid
Riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor
Nevhodně skladované potraviny
Maloobchod MAO YUAN s.r.o. Podolská 451/38, 147 00 Praha 27. 3. 2018 Výskyt myšího trusu
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Výrazně zanedbaný úklid
Nečistoty na stěnách
Nečistoty na podlaze
Prostory provozovny využívány i pro skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin
Nevhodně skladované potraviny
Maloobchod Quoc Huy Do nám. Svobody 247, 471 23 Zákupy 26. 3. 2018 Výskyt myšího trusu
Výskyt živých myší
Nezajištěný přístup k teplé vodě - nebyla možná hygienická očista nádobí nebo výčepního skla
Nezajištěn přístup teplé vody pro očistu rukou
Výrazně zanedbaný úklid
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Maloobchod JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku Rynholec 339, 270 62 Rynholec 20. 3. 2018 Výskyt myšího trusu
Výskyt plísní v chladicích zařízeních
Výrazně zanedbaný úklid
Riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor
Nevhodně skladované potraviny
Maloobchod Van Cuong Bui Farní 3, 413 01 Vrbice - Vetlá 20. 3. 2018
Maloobchod Luong Tran Thi Kuřívody 500, 471 24 Ralsko 19. 3. 2018 Hromadění odpadů
Nečistoty na podlaze
Poškození stěn
Prostory provozovny využívány i pro skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin
Prostory provozovny využívány i pro činnosti nesouvisející s provozováním potravinářského podniku
Nevhodně skladované potraviny
Maloobchod Tung Tran Polepy 98, 411 47 Polepy 19. 3. 2018 Výskyt myšího trusu
Výskyt hmyzích škůdců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Výskyt plísní na stěnách
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Poškození stěn
Maloobchod The Sau Ho Domousnice 25, 294 48 Domousnice 12. 3. 2018 Nezajištěn přístup teplé vody pro očistu rukou
Výskyt plísní na stěnách
Výskyt plísní v chladicích zařízeních
Výrazně zanedbaný úklid
Hromadění odpadů
Nečistoty na stěnách
Nečistoty na podlaze
Prostory provozovny využívány i pro skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin
Prostory provozovny využívány i pro činnosti nesouvisející s provozováním potravinářského podniku
Riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor
Nevhodně skladované potraviny
Maloobchod Quang Linh Ngo Zahradní 5305, 430 04 Chomutov 12. 3. 2018
Maloobchod Ngoc Hung Le Vysoká Libyně 82, 331 41 Vysoká Libyně 8. 3. 2018 Nezajištěný přístup k tekoucí vodě
Nefunkčnost toalet
Špatné hygienické podmínky na toaletách
Nezajištěn přístup teplé vody pro očistu rukou
Netekoucí voda
Výrazně zanedbaný úklid
Hromadění odpadů
Kouření v zázemí provozovny
Maloobchod Pewa, spol. s r.o. Varhanova 79, 413 01 Roudnice nad Labem 6. 3. 2018 Výskyt myšího trusu
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Koroze kovových konstrukcí (polic, regálů)
Maloobchod Truong Pham Van Medlov 15, 664 66 Medlov 28. 2. 2018 Nezajištěný přístup k teplé vodě - nebyla možná hygienická očista nádobí nebo výčepního skla
Nezajištěn přístup teplé vody pro očistu rukou
Maloobchod Martin Záhora Boučkova 158, 290 01 Poděbrady 28. 2. 2018 Výskyt myšího trusu
Potraviny poškozené škůdci
Výrazně zanedbaný úklid
Nečistoty na podlaze
Maloobchod Ladislav Kohout Křižanovice 200, 685 01 Křižanovice 27. 2. 2018 Výskyt myšího trusu
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Hromadění odpadů
Maloobchod Hung Nguyen Xuan Masarykova 125, 411 13 Třebenice 26. 2. 2018 Výskyt myšího trusu
Nezajištěn přístup teplé vody pro očistu rukou
Výrazně zanedbaný úklid
Nečistoty na regálech či zařízeních
Prostory provozovny využívány i pro skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin
Koroze kovových konstrukcí (polic, regálů)
Maloobchod Minh Dong Le Ohrozim 72, 798 03 Ohrozim 26. 2. 2018 Výskyt plísní na stěnách
Výrazně zanedbaný úklid
Výrazné znečištění všech prostor
Nečistoty na podlaze
Riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor
Velikost či uspořádání prostor pro skladování potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi
Nevhodně skladované potraviny