Přejít na:
Nalezeno (9)
Typ provozovny: Výroba
 NázevAdresaDatum zveřejněníZjištěné skutečnosti
Výroba AIVA CZ s.r.o. Dluhonská 2990/101, 750 02 Přerov I - Město 01.07.2024 Výrazně zanedbaný úklid
Nečistoty na regálech či zařízeních
Poškození stěn
Poškození podlah
Koroze kovových konstrukcí (polic, regálů, aj.)
Výroba MARIE FIŠKOVÁ Havlíčkovo nám. 282, 273 09 Kladno 24.05.2024 Výskyt trusu hlodavců
Výskyt hmyzích škůdců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Stopy po působení a výskytu hlodavců
Výskyt plísní na provozovně
Výroba Anděl back s.r.o. Trousilova 1064/4, 182 00 Praha 07.05.2024 Výskyt trusu hlodavců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Stopy po působení a výskytu hlodavců
Výskyt plísní na provozovně
Výskyt plísní na stěnách
Výskyt plísní v chladicích zařízeních
Výrazně zanedbaný úklid
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na podlaze
Výroba ČIROKS s.r.o. U Jednoty 160, 267 21 Tmaň 15.04.2024 Výskyt trusu hlodavců
Výskyt hmyzích škůdců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Výskyt plísní na provozovně
Výskyt plísní na stěnách
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Poškození stěn
Poškození stropu
Koroze kovových konstrukcí (polic, regálů, aj.)
Riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor
Výroba KAREL ŠVAMBERA Čsl. armády 2277/4, 434 01 Most 06.03.2024 Výrazně zanedbaný úklid
Znečištěné kuchyňské nebo pracovní náčiní
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Poškození stěn
Poškození stropu
Prostory provozovny využívány i pro skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin
Riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor
Výroba Fushou Food s.r.o. Čermná nad Orlicí 110, 517 25 Malá Čermná 09.02.2024 Výskyt plísní na provozovně
Výskyt plísní na stěnách
Výskyt plísní na stropě
Nečistoty na podlaze
Výroba Kasia vera s.r.o. Revoluční 380, 251 63 Strančice 26.01.2024 Výskyt trusu hlodavců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Stopy po působení a výskytu hlodavců
Výrazně zanedbaný úklid
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na stěnách nebo stropě
Poškození stěn
Poškození podlah
Poškození stropu
Riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor
Velikost či uspořádání prostor pro výrobu potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi
Velikost či uspořádání prostor pro skladování potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi
Výroba Alena Kolomazníková Zolova 19/32, 783 01 Olomouc 19.01.2024 Prostory provozovny využívány i pro činnosti nesouvisející s provozováním potravinářského podniku
Velikost či uspořádání prostor pro výrobu potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi
Výroba Fushou Food s.r.o. Čermná nad Orlicí 110, 517 25 Malá Čermná 19.01.2024 Výskyt plísní na provozovně
Výskyt plísní na stěnách
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na podlaze