Přejít na:
Nalezeno (11)
Typ provozovny: Restaurace
CAO MINH NGUYEN
Restaurace CAO MINH NGUYEN
Libušská 1049/198, 142 00 Praha 4
Výskyt trusu hlodavců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Výskyt plísní na provozovně
Výrazně zanedbaný úklid
Kouření v prostorách provozovny
DINH DUNG LE
Restaurace DINH DUNG LE
Libušská 319/126, 142 00 Praha 4 (budova QA22)
Výskyt trusu hlodavců
Výrazně zanedbaný úklid
DINH KHOAT DO
Restaurace DINH KHOAT DO
Horní Folmava 8, 345 32 Česká Kubice
Výskyt trusu hlodavců
Znečištěné kuchyňské nebo pracovní náčiní
Hanh PHAM THI
Restaurace Hanh PHAM THI
Libušská 126/319, 142 00 Praha (budova TP 25)
Výskyt trusu hlodavců
Výskyt mrtvých hlodavců
Výrazně zanedbaný úklid
Nevhodně skladované potraviny
DANIEL MIKESKA
Restaurace DANIEL MIKESKA
Jamnická 90, 738 01 Staré Město
Výskyt trusu hlodavců
Nefunkčnost nebo absence toalet
Nezajištěn přístup teplé vody pro očistu rukou
Znečištěné kuchyňské nebo pracovní náčiní
Poškození stěn
EVA ŠIMÁČKOVÁ
Restaurace EVA ŠIMÁČKOVÁ
Nebanice 10, 350 02 Nebanice
Výskyt trusu hlodavců
Výskyt hmyzích škůdců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Potraviny poškozené nebo kontaminované škůdci
Stopy po působení a výskytu hlodavců
Výskyt plísní na výrobních zařízeních, předmětech nebo površích
Nečistoty na regálech či zařízeních
Silně znečistěná chladicí zařízení
Poškození stěn
Riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor
Březí vlk s.r.o.
Restaurace Březí vlk s.r.o.
Plzeňská 8, 353 01 Velká Hleďsebe
Výskyt trusu hlodavců
Výskyt hmyzích škůdců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Výskyt plísní v chladicích zařízeních
Nečistoty na podlaze
Poškození stropu
THIEN PHUOC s.r.o.
Restaurace THIEN PHUOC s.r.o.
Libušská 319/126, 142 00 Praha
Výskyt trusu hlodavců
Výskyt plísní na výrobních zařízeních, předmětech nebo površích
Výrazně zanedbaný úklid
BLESSLOKK s.r.o.
Restaurace BLESSLOKK s.r.o.
Podhorská 663/110, 466 01 Jablonec nad Nisou
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Neoddělená umyvadla na mytí rukou a pracovních pomůcek
Výskyt plísní v chladicích zařízeních
Výrazně zanedbaný úklid
Znečištěné kuchyňské nebo pracovní náčiní
Hromadění odpadů, nezajištění odvozu potravinářského odpadu
Nečistoty na podlaze
Poškození stěn
Poškození podlah
Prostory provozovny využívány i pro skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin
Quang Hung Tran
Restaurace Quang Hung Tran
Selbská 1204/9, 352 01 Aš
Špatné hygienické podmínky na toaletách
Výskyt plísní v chladicích zařízeních
Výrazně zanedbaný úklid
Znečištěné kuchyňské nebo pracovní náčiní
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na stěnách nebo stropě
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Silně znečistěná chladicí zařízení
Poškození stropu
Kouření v prostorách provozovny
Koroze kovových konstrukcí (polic, regálů, aj.)
Jelení skok s.r.o.
Restaurace Jelení skok s.r.o.
Pod Jelením skokem 884/2, 360 01 Karlovy Vary
Výskyt trusu hlodavců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Výskyt plísní na stěnách
Nečistoty na podlaze
Poškození stěn
Koroze kovových konstrukcí (polic, regálů, aj.)