Přejít na:
Nejnovější záznamy
 NázevAdresaDatum zveřejněníZjištěné skutečnosti
Výroba ČIROKS s.r.o. U Jednoty 160, 267 21 Tmaň 15. 4. 2024 Výskyt trusu hlodavců
Výskyt hmyzích škůdců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Výskyt plísní na provozovně
Výskyt plísní na stěnách
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Poškození stěn
Poškození stropu
Koroze kovových konstrukcí (polic, regálů, aj.)
Riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor
Restaurace Restaurace a penzion U Kaštanů, s.r.o. Rosnice 8, Karlovy Vary 12. 4. 2024 Výskyt trusu hlodavců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Výskyt plísní na stěnách
Výskyt plísní v chladicích zařízeních
Nečistoty na regálech či zařízeních
Poškození stropu
Nevhodně skladované potraviny
Maloobchod Torgretail CZ s.r.o. J. E. Purkyně 274, 434 01 Most 12. 4. 2024 Výskyt trusu hlodavců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Stopy po působení a výskytu hlodavců
Výrazně zanedbaný úklid
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na podlaze
Poškození stěn
Velikost či uspořádání prostor pro prodej potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi
Velikost či uspořádání prostor pro skladování potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi
Pivnice, bar nebo herna JAKUB KOCIÁN Na Březince 1232/16, 150 00 Praha 9. 4. 2024 Výrazně zanedbaný úklid
Hromadění odpadů, nezajištění odvozu potravinářského odpadu
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na podlaze
Silně znečistěná chladicí zařízení
Poškození stěn
Poškození podlah
Poškození stropu
Koroze kovových konstrukcí (polic, regálů, aj.)
Restaurace LA NOSTRA BELLEZZA s.r.o. Komenského 914/31, 779 00 Olomouc 9. 4. 2024 Nezajištěný přístup k teplé vodě - nebyla možná hygienická očista nádobí nebo náčiní přicházejícího do styku s potravinami
Nezajištěný přístup k tekoucí vodě
Nezajištěn přístup teplé vody pro očistu rukou
Nezajištění odtoku odpadních vod
Nečistoty na stěnách nebo stropě
Nečistoty na podlaze
Nevhodně skladované potraviny
Rychlé občerstvení FILIP RYSL Mukařovského 1985/5, 158 00 Praha 8. 4. 2024 Výrazně zanedbaný úklid
Znečištěné kuchyňské nebo pracovní náčiní
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na stěnách nebo stropě
Nečistoty na podlaze
Silně znečistěná chladicí zařízení
Maloobchod BestPrice Food s.r.o. Vysoká 110, 269 01 Rakovník 8. 4. 2024 Výskyt trusu hlodavců
Výskyt živých hlodavců
Výskyt hmyzích škůdců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Potraviny poškozené nebo kontaminované škůdci
Stopy po působení a výskytu hlodavců
Nezajištěný přístup k teplé vodě - nebyla možná hygienická očista nádobí nebo náčiní přicházejícího do styku s potravinami
Nezajištěn přístup teplé vody pro očistu rukou
Výskyt plísní na provozovně
Výskyt plísní na stěnách
Výskyt plísní na stropě
Maloobchod Pavel Valenta Oskava parc. číslo 398/3, 788 01 Oskava 4. 4. 2024 Nefunkčnost nebo absence toalet
Výrazné znečištění prostor
Silně znečistěná chladicí zařízení
Poškození stropu
Restaurace ZD Gastro s.r.o. Dr. Sedláka 937, 33901 Klatovy 4. 4. 2024 Výskyt plísní na provozovně
Výskyt plísní na stropě
Výrazně zanedbaný úklid
Znečištěné kuchyňské nebo pracovní náčiní
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na stěnách nebo stropě
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Silně znečistěná chladicí zařízení
Poškození stropu
Nevhodně skladované potraviny
Rychlé občerstvení Trinelion Investment, s.r.o. Horní Žďár 1, 363 01 Ostrov 2. 4. 2024 Výskyt trusu hlodavců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Maloobchod THI NGÂN PHAM Plzeňská 66, 364 01 Toužim 2. 4. 2024 Výskyt trusu hlodavců
Výskyt mrtvých hlodavců
Potraviny poškozené nebo kontaminované škůdci
Stopy po působení a výskytu hlodavců
Nezajištěný přístup k teplé vodě - nebyla možná hygienická očista nádobí nebo náčiní přicházejícího do styku s potravinami
Výrazně zanedbaný úklid
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na podlaze
Prostory provozovny využívány i pro skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin
Restaurace QUANG DUC PHUNG Lidická 588/33, 360 01 Karlovy Vary 22. 3. 2024 Nezajištěný přístup k teplé vodě - nebyla možná hygienická očista nádobí nebo náčiní přicházejícího do styku s potravinami
Výrazně zanedbaný úklid
Znečištěné kuchyňské nebo pracovní náčiní
Hromadění odpadů, nezajištění odvozu potravinářského odpadu
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na stěnách nebo stropě
Nečistoty na podlaze
Silně znečistěná chladicí zařízení
Poškození stěn
Prostory provozovny využívány i pro skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin
Prostory provozovny využívány i pro činnosti nesouvisející s provozováním potravinářského podniku
Koroze kovových konstrukcí (polic, regálů, aj.)
Riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor
Nevhodně skladované potraviny
Velkoobchod KIKOMAL FORD s.r.o. V lužích 735/6, 142 00 Praha 22. 3. 2024 Výskyt trusu hlodavců
Výskyt mrtvých hlodavců
Stopy po působení a výskytu hlodavců
Výrazně zanedbaný úklid
Nevhodně skladované potraviny
Maloobchod TUAN ANH DAO Kouřimská 86, 289 11 Tatce 8. 3. 2024 Výskyt trusu hlodavců
Špatné hygienické podmínky na toaletách
Výskyt plísní na provozovně
Výskyt plísní na stěnách
Výrazně zanedbaný úklid
Nečistoty na podlaze
Riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor
Maloobchod VIET HA PHAM par. č. 1360/6, 415 01 Teplice - Trnovany 7. 3. 2024 Výskyt trusu hlodavců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Potraviny poškozené nebo kontaminované škůdci
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Restaurace LUDĚK HANZLÍK Lidická 311/37, 150 00 Praha 6. 3. 2024 Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor
Velikost či uspořádání prostor pro skladování potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi
Nevhodně skladované potraviny
Maloobchod LUX SOLIS CZ s.r.o. K Vranému 595, 252 45 Ohrobec 6. 3. 2024 Neoddělená umyvadla na mytí rukou a pracovních pomůcek
Velikost či uspořádání prostor pro výrobu potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi
Velikost či uspořádání prostor pro prodej potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi
Výroba KAREL ŠVAMBERA Čsl. armády 2277/4, 434 01 Most 6. 3. 2024 Výrazně zanedbaný úklid
Znečištěné kuchyňské nebo pracovní náčiní
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Poškození stěn
Poškození stropu
Prostory provozovny využívány i pro skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin
Riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor
Restaurace OTO VALEHRACH Komořany 56, 683 01 Komořany 5. 3. 2024 Výskyt trusu hlodavců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Potraviny poškozené nebo kontaminované škůdci
Stopy po působení a výskytu hlodavců
Velkoobchod MIROSLAV DRAHOTA Suchdol 22, 285 02 Suchdol 1. 3. 2024 Výskyt trusu hlodavců
Nečistoty na stěnách nebo stropě
Nečistoty na podlaze
Poškození stěn
Poškození podlah
Maloobchod TONY LE s.r.o. U kněžské louky 2766/3, 130 00 Praha 3 23. 2. 2024 Výskyt trusu hlodavců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Výrazně zanedbaný úklid
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na stěnách nebo stropě
Nečistoty na podlaze
Maloobchod LAM NGUYEN TUNG Vrbnovská 1351/13, 268 01 Hořovice 21. 2. 2024 Výskyt trusu hlodavců
Stopy po působení a výskytu hlodavců
Výrazně zanedbaný úklid
Hromadění odpadů, nezajištění odvozu potravinářského odpadu
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Prostory provozovny využívány i pro skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin
Kouření v prostorách provozovny
Restaurace RENATA TOBĚRNÁ 565 53 Sloupnice 267 19. 2. 2024 Výskyt trusu hlodavců
Stopy po působení a výskytu hlodavců
Nezajištěný přístup k teplé vodě - nebyla možná hygienická očista nádobí nebo náčiní přicházejícího do styku s potravinami
Nezajištěn přístup teplé vody pro očistu rukou
Výrazně zanedbaný úklid
Hromadění odpadů, nezajištění odvozu potravinářského odpadu
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Zápach na provozovně
Rychlé občerstvení HESAK s.r.o. Zderazská 46, 153 00 Praha 19. 2. 2024 Výskyt plísní na stěnách
Výroba Fushou Food s.r.o. Čermná nad Orlicí 110, 517 25 Malá Čermná 9. 2. 2024 Výskyt plísní na provozovně
Výskyt plísní na stěnách
Výskyt plísní na stropě
Nečistoty na podlaze
Restaurace PRADDIS spol. s r.o. Žižkovo nám. 8/8, 390 01 Tábor 9. 2. 2024 Výskyt hmyzích škůdců
Výrazně zanedbaný úklid
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Silně znečistěná chladicí zařízení
Poškození stropu
Riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor
Nevhodně skladované potraviny
Maloobchod ĐĂNG CÔNG MAI Švehlova 399, 798 52 Konice 8. 2. 2024 Výskyt trusu hlodavců
Stopy po působení a výskytu hlodavců
Výrazně zanedbaný úklid
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Poškození stěn
Poškození podlah
Zápach na provozovně
Pivnice, bar nebo herna B-klub s.r.o. Vaníčkova 315/7, 169 00 Praha 8. 2. 2024 Výskyt plísní na provozovně
Výskyt plísní na stěnách
Výskyt plísní na stropě
Výskyt plísní v chladicích zařízeních
Výrazně zanedbaný úklid
Znečištěné kuchyňské nebo pracovní náčiní
Hromadění odpadů, nezajištění odvozu potravinářského odpadu
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Silně znečistěná chladicí zařízení
Poškození stěn
Poškození stropu
Prostory provozovny využívány i pro činnosti nesouvisející s provozováním potravinářského podniku
Restaurace MAREK ŠEINER Hostěradice 57, 671 71 Hostěradice 7. 2. 2024 Výskyt plísní na stěnách
Výskyt plísní na stropě
Maloobchod VĂN TUYEN LÉ Českolipská 1098, 270 01 Mělník 6. 2. 2024 Nezajištěný přístup k tekoucí vodě
Neoddělená umyvadla na mytí rukou a pracovních pomůcek
Maloobchod THI THU HUONG TRAN Libušská 319/126, 142 00 Praha 6. 2. 2024 Výskyt trusu hlodavců
Potraviny poškozené nebo kontaminované škůdci
Nezajištěn přístup teplé vody pro očistu rukou
Neoddělená umyvadla na mytí rukou a pracovních pomůcek
Výskyt plísní v chladicích zařízeních
Výskyt plesnivých potravin nebo surovin
Výrazně zanedbaný úklid
Zápach na provozovně
Nevhodně skladované potraviny
Pivnice, bar nebo herna BLANKA ČUŘÍKOVÁ Boleslavská 13, 277 14 Lhota 6. 2. 2024 Výskyt trusu hlodavců
Restaurace EVA CHALOUPKOVÁ třída Dukelských hrdinů 987, 362 51 Jáchymov 5. 2. 2024 Výskyt trusu hlodavců
Špatné hygienické podmínky na toaletách
Výskyt plísní na provozovně
Výskyt plísní na stěnách
Výrazně zanedbaný úklid
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na podlaze
Silně znečistěná chladicí zařízení
Poškození stěn
Maloobchod Rudolfovo pekařství s.r.o. Olomoucká 4587/49, 796 01 Prostějov 2. 2. 2024 Výskyt trusu hlodavců
Výskyt mrtvých hlodavců
Stopy po působení a výskytu hlodavců
Výskyt plísní v chladicích zařízeních
Výrazně zanedbaný úklid
Nečistoty na podlaze
Maloobchod VAN THANH LE Chrudimská 112, 538 04 Prachovice 31. 1. 2024 Nezajištěný přístup k teplé vodě - nebyla možná hygienická očista nádobí nebo náčiní přicházejícího do styku s potravinami
Nezajištěn přístup teplé vody pro očistu rukou
Výrazně zanedbaný úklid
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na podlaze
Maloobchod VĂN PHONG PHAM Prostějovská 27/27, 798 02 Mostkovice 30. 1. 2024 Výskyt trusu hlodavců
Výskyt mrtvých hlodavců
Stopy po působení a výskytu hlodavců
Výskyt plísní v chladicích zařízeních
Výrazně zanedbaný úklid
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Maloobchod NGOC LONG TONG Kvíčovice 14, 345 62 Kvíčovice 30. 1. 2024 Výskyt trusu hlodavců
Maloobchod THI THANH HUYEN DAO Tyršova 28, 798 41 Kostelec na Hané 29. 1. 2024 Výskyt trusu hlodavců
Výskyt mrtvých hlodavců
Stopy po působení a výskytu hlodavců
Špatné hygienické podmínky na toaletách
Výrazně zanedbaný úklid
Hromadění odpadů, nezajištění odvozu potravinářského odpadu
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Poškození podlah
Výroba Kasia vera s.r.o. Revoluční 380, 251 63 Strančice 26. 1. 2024 Výskyt trusu hlodavců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Stopy po působení a výskytu hlodavců
Výrazně zanedbaný úklid
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na stěnách nebo stropě
Poškození stěn
Poškození podlah
Poškození stropu
Riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor
Velikost či uspořádání prostor pro výrobu potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi
Velikost či uspořádání prostor pro skladování potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi
Restaurace TONG SHUN DA s.r.o. Náchodská 706/85, 193 00 Praha 25. 1. 2024 Výskyt trusu hlodavců
Výskyt plísní na stropě
Výrazně zanedbaný úklid
Znečištěné kuchyňské nebo pracovní náčiní
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na stěnách nebo stropě
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Poškození stěn
Poškození stropu
Restaurace VACHMAL spol. s r.o. Újezd 1652/4a, 796 01 Prostějov 22. 1. 2024 Výskyt trusu hlodavců
Stopy po působení a výskytu hlodavců
Výrazně zanedbaný úklid
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Poškození stěn
Maloobchod Tesco Stores ČR a.s. Na Výsluní 1368, 277 11 Neratovice 21. 1. 2024 Výskyt trusu hlodavců
Výskyt mrtvých hlodavců
Výrazné znečištění prostor
Výroba Alena Kolomazníková Zolova 19/32, 783 01 Olomouc 19. 1. 2024 Prostory provozovny využívány i pro činnosti nesouvisející s provozováním potravinářského podniku
Velikost či uspořádání prostor pro výrobu potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi
Výroba Fushou Food s.r.o. Čermná nad Orlicí 110, 517 25 Malá Čermná 19. 1. 2024 Výskyt plísní na provozovně
Výskyt plísní na stěnách
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na podlaze
Restaurace HL Food, s.r.o. Radimova 65/25, 169 00 Praha 6 19. 1. 2024 Výskyt hmyzích škůdců
Výrazně zanedbaný úklid
Znečištěné kuchyňské nebo pracovní náčiní
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na stěnách nebo stropě
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Silně znečistěná chladicí zařízení
Rychlé občerstvení MIMO BOHEMIA, a.s. stanice metra C Háje, 140 00 Praha 4 18. 1. 2024 Nezajištěný přístup k teplé vodě - nebyla možná hygienická očista nádobí nebo náčiní přicházejícího do styku s potravinami
Nezajištěný přístup k tekoucí vodě
Nezajištěn přístup teplé vody pro očistu rukou
Restaurace MARTIN HRUŠKA Sokolovská 23/114, 360 05 Karlovy Vary 18. 1. 2024 Výskyt trusu hlodavců
Výskyt plísní v chladicích zařízeních
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na stěnách nebo stropě
Nečistoty na podlaze
Poškození stropu
Maloobchod Albert Česká republika, s.r.o. Husovo nám. 66, 266 01 Beroun 18. 1. 2024 Výskyt trusu hlodavců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Potraviny poškozené nebo kontaminované škůdci
Stopy po působení a výskytu hlodavců
Kouření v prostorách provozovny
Restaurace SABINA FÁRNÍKOVÁ Masarykovo náměstí 158/30, 679 61 Letovice 15. 1. 2024 Špatné hygienické podmínky na toaletách
Výrazně zanedbaný úklid
Znečištěné kuchyňské nebo pracovní náčiní
Hromadění odpadů, nezajištění odvozu potravinářského odpadu
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na stěnách nebo stropě
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Silně znečistěná chladicí zařízení
Prostory provozovny využívány i pro skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin
Riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor
Nevhodně skladované potraviny
Maloobchod FRENCL s.r.o. Jindřišská 785, 530 02 Pardubice 11. 1. 2024 Výskyt trusu hlodavců
Stopy po působení a výskytu hlodavců
Znečištěné kuchyňské nebo pracovní náčiní
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních