Přejít na:
Nalezeno v archivu (1)
Název: Tro Vu Xuan
Tro Vu Xuan
Restaurace Tro Vu Xuan
Selbská 1204/9, 352 01 Aš
Výskyt hmyzích škůdců
Výrazně zanedbaný úklid
Hromadění odpadů