Přejít na:
Nalezeno v archivu (2)
Vžitý název: Indická a Nepálská restaurace
OM - indická s.r.o.
Restaurace OM - indická s.r.o.
Brněnská 611/16, 586 01 Jihlava
Výskyt trusu hlodavců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Potraviny poškozené nebo kontaminované škůdci
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Nevhodně skladované potraviny
Dibrung s.r.o.
Restaurace Dibrung s.r.o.
Pernštýnská 15, 530 02 Pardubice
Výskyt trusu hlodavců
Prostory provozovny využívány i pro činnosti nesouvisející s provozováním potravinářského podniku