Přejít na:

LUCIE FRIEDOVÁ

Restaurace Restaurace 22. 5. 2023
Petříkov (Petříkov 6, 251 69 Petříkov)
IČ: 64914381
Zjištěné skutečnosti:

Uzavřena pouze část provozovny - přípravna pokrmů a sklad suchých potravin. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

Stav uzavření: Znovu otevřeno
Datum uzavření: 20. 5. 2023
Datum uvolnění zákazu: 24. 5. 2023
Referenční číslo: P23-000058-SZPI-CZ