Přejít na:

Makroinvest s.r.o.

Sokolov (Husovy sady 2044, 356 01 Sokolov)
IČ: 25015044
Stav uzavření: Znovu otevřeno
Datum uzavření: 3. 8. 2022
Datum uvolnění zákazu: 4. 8. 2022
Referenční číslo: P22-000105-SZPI-CZ