Go to:

Food Wide, s.r.o.

Wholesale Wholesale 4/29/2022
Staré Město (Na Zbytkách 83, 738 01 Staré Město)
IN: 02759381
Unsatisfactory conditions:

Uzavřena pouze část provozovny – prostory zadního skladu. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 4/28/2022
Reopen date: 5/2/2022
Reference number: P22-000075-SZPI-CZ