Go to:

Penny Market s.r.o.

Retail Retail Archive record 2/2/2022
Tachov (Panenská 2181, 347 01 Tachov)
IN: 64945880
Unsatisfactory conditions:

Uzavřena pouze část provozovny - prostory skladu potravin. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 2/2/2022
Reopen date: 2/4/2022
Reference number: P22-000022-SZPI-CZ