Go to:

MINH TRONG PHAM

Retail Retail 1/14/2022
Pernarec (Pernarec 34, 330 36 Pernarec)
IN: 67250963
Unsatisfactory conditions:

Uzavřena pouze část provozovny - prostory skladu potravin. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 1/13/2022
Reopen date: 1/28/2022
Reference number: P22-000009-SZPI-CZ