Go to:

Zemědělské družstvo "Agroholding" se sídlem v Bernarticích

Production Production Archive record 10/11/2021
Unsatisfactory conditions:

Uložen zákaz užívání výrobních prostor a prostor skladu. Prodejny se zákaz netýká. 

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 10/11/2021
Reopen date: 11/3/2021
Reference number: P21-000075-SZPI-CZ