Přejít na:

DINH KHOAT DO

Restaurace Restaurace 8. 10. 2021
Česká Kubice (Horní Folmava 8, 345 32 Česká Kubice)
IČ: 28017633
Zjištěné skutečnosti:

Uzavřena pouze část provozovny - prostory dvou skladů. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

Stav uzavření: Uzavřeno
Datum uzavření: 6. 10. 2021
Referenční číslo: P21-000074-SZPI-CZ