Go to:

Tomáš Janata

Restaurant Restaurant Archive record 2/14/2017
Milovice (Družstevní 135/28, 289 24 Milovice)
IN: 71101861
Unsatisfactory conditions:

Uzavřena pouze část provozovny - kuchyně, pivní sklep a sklad s lednicí a mrazákem. Dne 14. 2. 2017 byl uvolněn zákaz na kuchyň a sklad s lednicí a mrazákem. Dne 27. 2. 2017 byl uvolněn zákaz na prostor pivního sklepa.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 2/13/2017
Reopen date: 2/27/2017
Reference number: P17-000022-SZPI-CZ