Go to:

NENIVE s.r.o.

Wholesale Wholesale Archive record 9/16/2021
Mladá Boleslav (Šafaříkova 277, 293 01 Mladá Boleslav)
IN: 25499327
Unsatisfactory conditions:

Dne 17. 9. 2021 byl uvolněn zákaz pouze částečně. Byl uvolněn zákaz užívání nadzemních prostor provozovny.

Dne 19. 10. 2021 byl uvolněn zákaz i pro sklepní prostory.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 9/15/2021
Reopen date: 9/17/2021
Reference number: P21-000066-SZPI-CZ