Go to:

DIEN DAO DUY

Retail Retail 6/7/2021
Prostějov (Domamyslická 189/45, 796 04 Prostějov)
IN: 87337495
Unsatisfactory conditions:

Uzavřena pouze část provozovny - sklad potravin. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 6/4/2021
Reopen date: 6/15/2021
Reference number: P21-000030-SZPI-CZ