Go to:

Phuc Nguyen Huu

Retail Retail 3/31/2021
Teplá (Klášterní 267, 364 61 Teplá)
IN: 02062046
Unsatisfactory conditions:

Uzavřena pouze část provozovny - samostatně stojící sklad potravin. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 3/31/2021
Reopen date: 4/1/2021
Reference number: P21-000013-SZPI-CZ