Go to:

BILLA, spol. s r. o.

Retail Retail Archive record 2/18/2021
Prostějov (Dukelská brána 7, 796 01 Prostějov)
IN: 00685976
Unsatisfactory conditions:

Uzavřena pouze část provozovny - prostory skladu. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 2/18/2021
Reopen date: 2/19/2021
Reference number: P21-000010-SZPI-CZ