Go to:

H R U Š K A , spol. s r.o.

Retail Retail 1/25/2021
Smržice (Olší 542, 798 17 Smržice)
IN: 19014325
Unsatisfactory conditions:

Uložen zákaz užívání prostor Skladu balených potravin, čerstvého ovoce a zeleniny a alkoholických nápojů. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 1/22/2021
Reopen date: 1/26/2021
Reference number: P21-000003-SZPI-CZ