Go to:

OM - indická s.r.o.

Restaurant Restaurant Archive record 10/8/2020
Jihlava (Brněnská 611/16, 586 01 Jihlava)
IN: 06981534
Unsatisfactory conditions:

Uložen zákaz užívání skladu suchých potravin v zázemí provozovny. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 10/7/2020
Reopen date: 10/9/2020
Reference number: P20-000100-SZPI-CZ