Přejít na:

Van Duong Nguyen

Restaurace Restaurace 1. 10. 2020
Kraslice (Pohraniční stráže 1827, 358 01 Kraslice)
IČ: 26381478
Stav uzavření: Znovu otevřeno
Datum uzavření: 30. 9. 2020
Datum uvolnění zákazu: 5. 10. 2020
Referenční číslo: P20-000097-SZPI-CZ