Go to:

THI LIEU CAO

Retail Retail Archive record 9/18/2020
Velký Borek (Vrutická 4, 277 31 Velký Borek)
IN: 27348709
Unsatisfactory conditions:

Uložen zákaz prodeje nebalených potravin a dělení potravin (krájení salámů a sýru). Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 9/17/2020
Reopen date: 9/18/2020
Reference number: P20-000092-SZPI-CZ