Go to:

Václav Melichar

Retail Retail 8/11/2020
Prostějov (Hlaváčkovo nám. 217/1, 796 01 Prostějov)
IN: 45438463
Unsatisfactory conditions:

Uložen zákaz užívání úseku nebalených pekařských výrobků. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 8/10/2020
Reopen date: 8/14/2020
Reference number: P20-000073-SZPI-CZ