Go to:

Obec Koválovice-Osíčany

Retail Retail Archive record 6/4/2020
Osíčany (Osíčany 65, 798 29 Osíčany)
IN: 00600024
Unsatisfactory conditions:

Uzavřena pouze část provozovny - prostory skladu. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Closed
Close date: 6/4/2020
Reference number: P20-000044-SZPI-CZ