Go to:

Jiřina Michálková

Restaurant Restaurant Archive record 2/24/2020
Praha (Blahníkova 3, 130 00 Praha 3)
IN: 67269974
Unsatisfactory conditions:

Uzavřena pouze část provozovny - kuchyň. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 2/21/2020
Reopen date: 2/21/2020
Reference number: P20-000024-SZPI-CZ