Přejít na:

Jiřina Michálková

Restaurace Restaurace 24. 2. 2020
Praha (Blahníkova 3, 130 00 Praha 3)
IČ: 67269974
Zjištěné skutečnosti:

Uzavřena pouze část provozovny - kuchyň. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

Stav uzavření: Znovu otevřeno
Datum uzavření: 21. 2. 2020
Datum uvolnění zákazu: 21. 2. 2020
Referenční číslo: P20-000024-SZPI-CZ