Go to:

THU HUYEN DIEP

Retail Retail Archive record 1/10/2020
Hořovice (Palachova 734/6, 268 01 Hořovice)
IN: 27985644
Unsatisfactory conditions:

Uzavřena pouze část provozovny - prostor skladu. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 1/9/2020
Reopen date: 1/16/2020
Reference number: P20-000004-SZPI-CZ