Go to:

DUNG NGUYEN TIEN

Retail Retail Archive record 11/8/2019
Klopotovice (Klopotovice 3, 798 21 Klopotovice)
IN: 49071521
Unsatisfactory conditions:

Uzavřena pouze část provozovny - sklad balených potravin a sklad piva. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Closed
Close date: 11/7/2019
Reference number: P19-000108-SZPI-CZ