Go to:

Vlasta Studničková

Restaurant Restaurant Archive record 8/15/2019
Bzenec (Přívoz 706, 696 81 Bzenec)
IN: 65745337
Unsatisfactory conditions:

Uzavřena pouze část provozovny - sklad suchých potravin. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Closed
Close date: 8/14/2019
Reference number: P19-000081-SZPI-CZ