Přejít na:

Pavel Konvalina

Restaurace Restaurace 29. 7. 2019
Česká Lípa (Náměstí Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa)
IČ: 06475248
Zjištěné skutečnosti:

Uložen zákaz užívání prostor pro výrobu pokrmů.

Provozovna jako celek  uzavřena nebyla.

Stav uzavření: Znovu otevřeno
Datum uzavření: 26. 7. 2019
Datum uvolnění zákazu: 28. 8. 2019
Referenční číslo: P19-000071-SZPI-CZ