Go to:

HUDASAN GROUP s.r.o.

Fast food Fast food Archive record 7/16/2019
Brno (Nádražní 595/4, 602 00 Brno)
IN: 26966654
Unsatisfactory conditions:

Uzavřena pouze část provozovny - sklepní prostory skladu a přípravny surovin.

Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 7/15/2019
Reopen date: 7/17/2019
Reference number: P19-000066-SZPI-CZ