Go to:

EGO Team s.r.o.

Pub, bar or casino Pub, bar or casino Archive record 7/10/2019
Praha (Rybná 685/16, 110 00 Praha 1)
IN: 24263958
Unsatisfactory conditions:

Uzavřena pouze část provozovny (sklad nápojů v dolní části provozovny pod schodištěm).

Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 6/30/2019
Reopen date: 11/18/2019
Reference number: P19-000064-SZPI-CZ