Přejít na:

EGO Team s.r.o.

Praha (Rybná 685/16, 110 00 Praha 1)
IČ: 24263958
Zjištěné skutečnosti:

Uzavřena pouze část provozovny (sklad nápojů v dolní části provozovny pod schodištěm).

Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

Stav uzavření: Uzavřeno
Datum uzavření: 30. 6. 2019
Referenční číslo: P19-000064-SZPI-CZ