Go to:

Jiří Motl

Production Production Archive record 6/18/2019
Písek (Žižkova třída 376/34, 397 01 Písek)
IN: 15801349
Unsatisfactory conditions:

Uzavřena pouze část provozovny - prostory nacházející se za zastřešeným průjezdem (sklad suchých potravin, dvě místnosti, kde se vyrábí lahůdkářské výrobky, vstupní místnost).

Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 6/18/2019
Reopen date: 6/25/2019
Reference number: P19-000053-SZPI-CZ