Go to:

BUDFOOD s.r.o.

Restaurant Restaurant Archive record 5/27/2019
České Budějovice (Kněžská 363/26, 370 01 České Budějovice)
IN: 07432038
Unsatisfactory conditions:

Uzavřena pouze část provozovny - prostory kuchyně a skladu. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 5/23/2019
Reopen date: 6/19/2019
Reference number: P19-000049-SZPI-CZ