Go to:

Karel Pelletschek

Retail Retail Archive record 5/16/2019
Štědrá (Štědrá 105, 364 52 Štědrá)
IN: 69438307
Unsatisfactory conditions:

Uzavřena pouze část provozovny - sklad potravin.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 5/15/2019
Reopen date: 5/16/2019
Reference number: P19-000047-SZPI-CZ