Přejít na:

Van Hieu Trinh

Maloobchod Maloobchod Archivní záznam 25. 7. 2016
Hradec Králové (Jindrova 91/31, 503 01 Hradec Králové)
IČ: 28504194
Zjištěné skutečnosti:

Provozovna byla uzavřena dne 22. 7. 2016 a otevřena dne 29. 7. 2016. Opětovnou úřední kontrolou byly zjištěny následující skutečnosti: výskyt myšího trusu, výskyt živých myší a provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců. Dne 4. 8. 2016 byla provozovna znovu uzavřena.

Stav uzavření: Znovu otevřeno
Datum uzavření: 4. 8. 2016
Datum uvolnění zákazu: 10. 8. 2016
Referenční číslo: P16-000109-SZPI-CZ