Go to:

MVDr. Petr Vodička

Restaurant Restaurant Archive record 3/27/2019
Zádub-Závišín (Závišín 35, 353 01 Zádub-Závišín)
IN: 47721723
Unsatisfactory conditions:

Uzavřena pouze část provozovny - kuchyň, sklad, snídaňový bar a sklep. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 3/26/2019
Reopen date: 3/28/2019
Reference number: P19-000032-SZPI-CZ