Go to:

VKV service s.r.o.

Restaurant Restaurant Archive record 3/14/2019
Cheb (Svatý Kříž 280, 350 02 Cheb)
IN: 29124841
Unsatisfactory conditions:

Byl uložen zákaz užívání prostor tří skladů, provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 3/13/2019
Reopen date: 3/15/2019
Reference number: P19-000026-SZPI-CZ