Go to:

Van Hoai Nguyen

Retail Retail Archive record 3/7/2019
Brodek u Prostějova (Císařská 66, 798 07 Brodek u Prostějova)
IN: 63811588
Unsatisfactory conditions:

Uložen zákaz na užívání úseku nebalených pekařských výrobků. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 2/28/2019
Reopen date: 4/2/2019
Reference number: P19-000023-SZPI-CZ