Go to:

Dinh Khoat Do

Restaurant Restaurant Archive record 2/7/2019
Česká Kubice (Horní Folmava 8, 345 32 Česká Kubice)
IN: 28017633
Unsatisfactory conditions:

Uložen zákaz užívaní skladovacích prostor. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 2/5/2019
Reopen date: 2/12/2019
Reference number: P19-000012-SZPI-CZ