Přejít na:

Dinh Khoat Do

Restaurace Restaurace Archivní záznam 7. 2. 2019
Česká Kubice (Horní Folmava 8, 345 32 Česká Kubice)
IČ: 28017633
Zjištěné skutečnosti:

Uložen zákaz užívaní skladovacích prostor. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

Stav uzavření: Znovu otevřeno
Datum uzavření: 5. 2. 2019
Datum uvolnění zákazu: 12. 2. 2019
Referenční číslo: P19-000012-SZPI-CZ