Go to:

Ivana Scharhagová

Retail Retail Archive record 1/29/2019
Hostomice (Školní náměstí 21, 417 52 Hostomice)
IN: 68960930
Unsatisfactory conditions:

Uložen zákaz užití prostor pro prodej nebalených potravin, provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Closed
Close date: 1/29/2019
Reference number: P19-000009-SZPI-CZ