Go to:

Van Toan Nguyen

Retail Retail Archive record 1/28/2019
Bílina (M. Švabinského 670, 418 01 Bílina)
IN: 27349268
Unsatisfactory conditions:

Uložen zákaz užívání prostor pro prodej nebalených potravin včetně zákazu použití prostor skladu a obslužného úseku. Prodejna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 1/25/2019
Reopen date: 1/28/2019
Reference number: P19-000008-SZPI-CZ