Go to:

Jelínek lahůdky z Hané s.r.o.

Retail Retail Archive record 1/28/2019
Určice (Určice 143, 798 04 Určice)
IN: 29281504
Unsatisfactory conditions:

Byl uložen zákaz užívání prostor skladu potravin. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 1/25/2019
Reopen date: 2/6/2019
Reference number: P19-000007-SZPI-CZ