Go to:

Bon Le Van

Restaurant Restaurant Archive record 10/8/2018
Praha (Libušská 319/126,142 00 Praha)
IN: 62471031
Unsatisfactory conditions:

Dne 9. 10. 2018 byl uvolněn zákaz na prostor kuchyně a prodejní plochu provozovny. Dne 13. 10. 2018 byl uvolněn zákaz na prostory WC a skladu před WC.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 10/5/2018
Reopen date: 10/13/2018
Reference number: P18-000152-SZPI-CZ