Přejít na:

Bon Le Van

Restaurace Restaurace Archivní záznam 8. 10. 2018
Praha (Libušská 319/126,142 00 Praha)
IČ: 62471031
Zjištěné skutečnosti:

Dne 9. 10. 2018 byl uvolněn zákaz na prostor kuchyně a prodejní plochu provozovny. Dne 13. 10. 2018 byl uvolněn zákaz na prostory WC a skladu před WC.

Stav uzavření: Znovu otevřeno
Datum uzavření: 5. 10. 2018
Datum uvolnění zákazu: 13. 10. 2018
Referenční číslo: P18-000152-SZPI-CZ