Přejít na:

Ota Kantor

Restaurace Restaurace Archivní záznam 28. 5. 2018
Hrádek (Hrádek 19, 739 97 Hrádek)
IČ: 64959155
Zjištěné skutečnosti:

Uzavřena pouze část provozovny - prostor skladu potravin

Stav uzavření: Znovu otevřeno
Datum uzavření: 23. 5. 2018
Datum uvolnění zákazu: 6. 6. 2018
Referenční číslo: P18-000079-SZPI-CZ