Go to:

Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu

Retail Retail Archive record 5/21/2018
Kralice na Hané (Hlavní třída 15/0, 798 12 Kralice na Hané)
IN: 00032310
Close state: Reopened
Close date: 5/18/2018
Reopen date: 5/19/2018
Reference number: P18-000077-SZPI-CZ