Go to:

Dolce Bohemia s.r.o.

Retail Retail Archive record 5/21/2018
Most (Rudolická 1706/4, 434 01 Most)
IN: 05413401
Unsatisfactory conditions:

Uložen zákaz užívání prostor pro uvádění nebalených potravin na trh z důvodu nezajištění dvoudřezu s tekoucí teplou a studenou vodou, který by sloužil k omývání kuchyňského náčiní používaného při prodeji nebalených potravin a očistu rukou.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 5/14/2018
Reopen date: 5/14/2018
Reference number: P18-000075-SZPI-CZ